Postrojenja sa dizel motorima

DIZEL ELEKTRIČNA CENTRALA DINA - PERTOKEMIJA NA KRKU

Za potrebe petrokemijskog kompleksa na KRKU, TDM je kao glavni isporučilac sa svojim podisporučiteljima izradio dizel električnu centralu kao dio energetskog kompleksa. Postrojenje je pušteno u rad 1984 god.
Sastoji se od dva dizel motora SPLIT - MAN 16V 52/55A u liniji sa generatorima električne struje snage 2x11,8MW. Namjena postrojenja je opskrba petrokemijskog kompleksa električnom energijom kao posebnim izvorom, uz mogućnost uključivanja elektrane u hrvatski energetski sustav. Dizel agregati smješteni su u centralnoj zgradi tlocrtnih dimenzija 29x27m izvedenoj u kombinaciji ćelik-beton i obloženo AL limom. Temelj agregata mase 180t i mase generatora 60t - izveden je kao plivajući betonski blok mase 600t. U nišama zgrade smještena su dva generatora pare na ispušne plinove glavnih motora. Kapacitet generatora pare je 13 t/h (12 bar/240°C). Izvan zgrade instaliran je jedan kotao ložen teškim loživim uljem kapaciteta 12t/h (35bar/260°C). Ispušni kanali sva tri kotla vode se u zajednički dimnjak visine 105m. U strojarnici su ugrađena i  dva pomočna dizel agregata od 80KW (400/230 V) i sva ostala pomočna oprema. Glavna razvodna ploča smještena je u posebnoj zgradi, a iz kontrolne zgrade može se daljinski pratiti rad motora i opreme elektrane.


POSTROJENJE ZA SKLADIŠTENJE PLINA "OKOLI"

Izradom opreme i montažom postrojenja TDM je sudjelovao u izradi projekta pod vodstvom BRODOSPLIT - Inženjerinaga. Radi se o podzemnom skladištu plina koji služi za izravnavanje vršnih opterećenja u potrošnji plina, primanjem plina u periodu smanjenja potrošnje te isporukom kada je potrebno. Uobičajeno je su svijetu da se za skladišta koriste podzemne geološke formacije, najčešće iscrpljena plinska ležišta. OKOLI se nalazi 55km od Zagreba. Radni volumen skladišta iznosi 350x10^6 m3. Dnevni kapacitet crpljenja i utiskivanja iznosi 237bar. TDM je u suradnji s INGERSOL - RAND-om izradio kompresiornicu koja predstavlja najvažniji dio postrojenja. Funkcija joj je da komprimira plin sa tlaka u magistralnom cjevovodu (40-50 bar) na tlak potreban za utiskivanje u skladište. Sastoji se od 4 kompresorske jedinice sa mogučnošću pojedninačnog ili paralelnog rada. Kompresorska jedinica 410KVR sastoji se od pogonskog dijela (deset cilindični plinski motor s pomoćnim sustavima za rashladnu vodu, podmazivanje, usis i ispuh, instrumentalni zrak i sustav tople vode 90/70° za predgrijavanje ulja) i kompresorskog dijela prvog i drugog stupnja čije su karakteristike u tablici.

Pogonski parametri KS "OKOLI"

FAZE RADA KS "OKOLI" 1. faza 2.faza 3.faza
Broj dana utiskivanja 120-150 160 150
Količina utisnutog plina x106m3 200-250 350 500
Prosječni tlakovi plina u ležištu
početni (bar abs)
konačni (bar abs)

80-110
150-180

110
190

110
240
Prosječni tlakovi plina u
magistralnom jevovodu (bar - abs)
31-36 36-41 do 46
You are here