Uvod direktora

Tvornica dizel motora (TDM) u Splitu, osnovana je 1967 god., kada je Brodosplit osigurao pravo proizvodnje i prodaje dvotaktnih i četverotaktnih brodskih dizel motora u skladu s licencnim ugovorom sa MAN - Augsburg / Njemačka. Nakon spajanja MAN (Njemačka) i B&W (Danska), dvaju vodećih proizvođača motora, TDM proizvodi motore po ovoj licenci od početka 80-tih godina prošlog stoljeća. Od siječnja 2004. godine TDM posluje u okviru Brodosplit d.d. pod nazivom Brodosplit-Tvornica dizel motora d.o.o. Smještena je na 25.000 m2 unutar Brodosplita na dvije lokacije. Sastoji se od Ljevaonice, Strojne obrade, Montaže i pripadajučih službi. Zapošljava 297 ljudi s godišnjim prilivom od 30 milijuna $. Glavni proizvod su dvotaktni i četverotaktni dizel motori po licenci vodećeg svjetskog proizvođača MAN. Maksimalni kapacitet je 10 dvotaknih i 30 četverotaktnih motora. Osim motora proizvodni program uključuje i servis ostalih proizvoda, usluge strojne obrade i lijevanja kao i proizvodnju složenih objekata s dizel motorima kao dizel električmne centrale, postrojenje za skladištenje plina i sl.

You are here