Usluge strojne obrade u pogonu Mehanika u TDM d.o.o.

Nedostatak poslova na izradi motora i elemenata za brodove nadoknađuju se povećanjem usluga strojne obrade elemenata hidromehaničke opreme za hidrocentrale i ostale čelične konstrukcije.

U tijeku su slijedeći poslovi:

  • Sanacija turbinskih i generatorskih vratila, izrada kalibriranih vijaka, razvrtavanje provrta i montaža - spajanje vratila u HE Rama i HE Zakučac (Končar - GIM Zagreb i Litostroj Ljubljana)
  • Obrada čeličnih konstrukcija (Končar MK Zagreb)
  • Obrada ležajevai segmenata prikolice za njemačkog naručitelja (ZM Vikom Šibenik)

 

 

You are here